logoCách đọc Unicode


DDC 21 Giới Thiệu Mở Rộng
Bảng Tóm Lược 1
Bảng Tóm Lược 2
Bảng Tóm Lược 3

Chuyển tải Acrobat Reader

DDC 21 Giới Thiệu Mở Rộng: PDF
DDC 21 Bảng Tóm Lược 1: PDF
DDC 21 Bảng Tóm Lược 2: PDF
DDC 21 Bảng Tóm Lược 3: PDF


Bảng Tóm Lược
Bảng Phân Loại Thập Phân Dewey 21 (DDC 21)
Bảng Số 1

( http://www.oclc.org/oclc/fp/about/ddc21sm1.htm) 1000 Tác phẩm tổng quát
     Generalities

100 Triết học và Tâm lý học
     Philosopy & psychology

200 Tôn giáo
     Religion

300 Khoa học xã hội
     Social sciences

400 Ngôn ngữ
     Language

500 Khoa học tự nhiên và toán học
     Natural sciences & mathematics

600 Công nghệ (khoa học ứng dụng)
     Technology (Applied sciences)

700 Nghệ thuật       Mỹ thuật và nghệ thuật trang trí
     The arts Fine and decorative arts

800 Văn học và Tu từ học
     Literature & rhetoric

900 Địa lý và Lịch sử
     Geography & history

___________________________

Tóm Lược Bảng DDC 21

(c) 1996 OCLC Online Computer Library Center, Inc.
Bài tóm Lước DDC21 được in lại từ ấn bản Anh ngữ "DDC 21, ấn bản thứ 21, của Bảng Phân Loại Thập Phân Dewey và Bảng Dẫn Mục Liên Hệ"
Sử dụng tài liệu này phải có phép của OCLC Online Computer Library Center, Inc.
OCLC Online Computer Library Center, Inc. giữ trọn bản quyền tác giả. Không một phần nào của tác phẩm này có thể in lại, tàng trữ trong mt hệ thống điện tử, hay truyền đạt, dưới bất cứ hình thức hay phương tiện truyền thông nào, như điện tử,cơ học, sao chép, ghi băng hay bất cứ phương tiện nào khác, mà không được nhà xuất bản OCLC cho phép trước trên giấy tờ.

DDC 21 Summaries

The Summaries are reprinted from DDC 21, the 21st edition of the Dewey Decimal Classification and Relative Index.
(c)1996 OCLC Online Computer Library Center, Inc.
Used with Permission.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of OCLC.

___________________________

GHI CHÚ:

1 Bài này do Phạm Thị Lệ-Hương và Lâm Vĩnh-Thế (thành viên của LEAF-VN (http://www.leaf-vn.org)) dịch sang Việt ngữ từ bản gốc Anh ngữ "About the DDC: DDC21 Summaries : Summary 1" http://www.oclc.org/oclc/fp/about/ddc21sm1.htm , với sự chấp thuận của OCLC Forest Press. (Translated by Pham Thi Le-Huong and Lam Vinh-The (members of LEAF-VN (http://www.leaf-vn.org)), with permission from OCLC Forest Press, from "About the DDC: DDC21 Summaries : Summary 1" http://www.oclc.org/oclc/fp/about/ddc21sm1.htmLiên lạc, xin gởi thư điện tử leaf-vn.org
LEAF-VN giữ bản quyền, copyright (C) 1999-2006