logo
10889 Woodleaf Lane, Great Falls, VA 22066


June 2007

Board member's Activity
Lê Phước Bình

Giải thưởng MARTA LANGE/CQ AWARD dành cho Lê Phước Bình
Binh Le Wins 2007 Marta Lange/CQ Press Award (view in PDF)

August 2005

LEAF-VN TẠI HỘI NGHỊ IFLA 2005

LEAF-VN : SỰ THÀNH CÔNG CỦA MỘT HỘI ĐOÀN BẤT VỤ LỢI NHỎ

Lê Phước Bình
Associate Librarian,
Penn State University, Abington

Cuộc trưng bầy hoạt động của các Hội Đoàn tại Hội Nghi IFLA tổ chức từ 12 giờ trưa đến 2 giờ chiều trong hai ngày 17-18 tháng 8, 2005 ở Oslo, Norway đã được nhiều người đến tham dự.

Một số tham dự viên mà tôi nhận ra gồm có T.S. Gary Gorman của Đại Học New Zealand, bà Barbara Ford (cũng là đại diện Trung Tâm Mortenson [của University of Illinois, Urbana-Champaign] làm triển lãm tại đây), đại diện của Hội Bill & Melinda Gates Foundation, và một vị đại diện của Ủy Ban Giáo Dục của IFLA, vị này, sau khi thăm viếng những quầy trưng bày có nói với tôi là họ muốn bàn với tôi về việc mời Việt Nam tham dự Ủy Ban Giáo Dục của IFLA. Xin lư ý là trong các hình ảnh kèm đây, vị mặc áo đỏ là Bà Kay Raseroka, Chủ tịch mới của IFLA.

Nhân lúc nói chuyện với bà Barbara Ford, bà có cho tôi biết là sắp có hai nghiên cứu sinh Việt Nam đến học tại Trung Tâm Mortenson. Tôi có nói với bà nếu họ cần đến sự trợ giúp của chúng tôi thì xin bà cho chúng tôi biết, chúng tôi sẵn lòng giúp đỡ họ.

Kèm thêm ở đây một vài hình ảnh người Việt đang câu cá ở hải cảng Oslo. Tôi chưa hề gặp nhiều người Việt Nam đến thế tại đây, nhiều hơn cả ở Wasington, D.C. hay Los Angeles.

LEAF-VN AT IFLA 2005

LEAF-VN: THE SUCCESS STORY OF A SMALL NON-PROFIT LIBRARY FOUNDATION
by Binh P. Le
Associate Librarian, Penn State University, Abington

The poster session was held on the 17th and 18th, August, 2005 from 12:00-2:00. All in all, more than 70 poster sessions were presented at the conference. It was also well-attended.

Several recognizable people visited the session including Gary Gorman, Barbara Ford (who also presented a poster session on the Mortenson Center for International Library Programs), a representative for the Bill & Melinda Gates Foundation, and an IFLA representative on the Education Committee who, after seeing the session, would like to discuss the possibility of inviting Vietnam to join the Committee. Please note that the President of IFLA (Kay Raseroka, in red) was in one of these pictures.

By the way, Barbara Ford told me that two Vietnamese librarians will be at the Mortenson Center this year. I told her that please let us know if anything we can do to help them.

In addition, I included a picture showing Vietnamese fishing along the harbor. Interestingly, I saw more Vietnamese in the streets of Oslo than LA or DC...The following photos are from the World Library Summit in Oslo, Norway , 17th and 18th, August, 2005

World Library Summit in Oslo, Norway , 17th and 18th, August, 2005
(for better view, please click on the picture)

(for better view, please click on the picture)
Binh P. Le and Gary Gorman
(for better view, please click on the picture)
President of IFLA (Kay Raseroka, in red).
(for better view, please click on the picture)
(for better view, please click on the picture)

(for better view, please click on the picture)

(for better view, please click on the picture)

(for better view, please click on the picture)
Comments? Suggestions? Please send us an email leaf-vn.org
Copyright © 1999-2007, LEAF-VN. All Rights Reserved.