logoCách đọc Unicode
 

Tiêu Đề Đề Mục

Lời Minh Xác Của LEAF-VN

Nhằm mục đích phổ biến rộng rãi các thông tin chuyên ngành về Thư Viện và Thông Tin Học, chúng tôi xin trích đăng những bài báo có giá trị từ Bản Tin Điện Tử - Câu Lạc Bộ Thư Viện, với sự chấp thuận của Ban Chủ Biên.

(http://gralib.hcmuns.edu.vn:7778/)

 1. Về Thuật Ngữ Subject Headings / Lê Ngọc Oánh. BTDT -10-2000.
 2. Subject Headings: Hiểu và Dùng Từ Như Thế Nào? / Nguyễn Minh Hiệp. BTDT-9-2000.
 3. NhữngNguyên Tắc Định Tiêu Đề Đề Mục / Lê Ngọc Oánh. BTDT -5-1999.
 4. Hiểu biết thêm về Subject Headings / Lê Ngọc Oánh. BTDT-9-1998.
 5. Về Cãu Trúc Của Tiêu Đề Đề Mục / Nguyễn Cửu Sà. BTDT-5-1999.
 6. Xây Dựng Tiêu Đề Đề Mục Việt Ngữ: Những Trở Ngại Về Hiện Trạng "Chữ Nghĩa" / Nguyễn Cửu Sà. BTDT-1-2000.
 7. Tiêu Đề Đề Mục - Subject Headings / Nguyễn Minh Hiệp. BTDT-2000.
 8. Đôi Điểu Về Việc xây Dựng Hệ Thống Tiêu Đề Đề Mục Việt Ngữ / Nguyễn Cửu Sà. BTDT -7-1999.
 9. Bàn Về Tiêu Đề Đề Mục Hay Đề Mục Chủ Đề (Subject Headings) Dùng Cho Các Thư Viện / Tạ Thị Thịnh. BTDT 10-2000.
 10. Bàn Thêm Về Tiêu Đề Đề Mục / Nguyễn Cửu Sà. BTDT-12-2000.
 11. Góp Ý Về Tiêu Đề Đề Mục / Lâm Vĩnh-Thế. BTDT-1-2001.
 12. Tiêu Đề "Việt Nam" Trong Bảng Tiêu Đề Đề Mục Của Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ Thomas Mann
 13. Bản chất của việc định chủ đề / Nguyễn Minh Hiệp BTDT-1-2006.
 14. Cần có Bộ Tiêu Đề Đề Mục cho Việt Nam / Lê Ngọc Oanh BTDT-3-2007


Liên lạc, xin gởi điện thư leaf-vn.org
LEAF-VN Giũ bản quyền, copyright © 1999-2008