logo
10889 Woodleaf Lane, Great Falls, VA 22066

Hội Đồng Quản Trị
Binh P. Le | Lien-Huong Fiedler | Ngoc-My Guidarelli | Nguyen T. Hoang-Lan.
Lily Kecskes | Phan Nhien Hao | Sharon Hunt | Hoang Ngoc Huu | Le Xuan Khoa | Hwa-wei Lee
Vinh-The Lam | David Magier | Cuong (Charles) Nguyen | Le-Huong Pham | Thach Phan


Cẩm Nang Hướng Dẫn Sử Dụng
Bộ Quy Tắc Biên Mục Anh-Mỹ Rút Gọn, 1988
MỤC LỤC

Lời Nói Đầu                                                                                                       

Dẫn Nhập                                                                                                           

PHẦN 1. Đặc khảo

A. Tác giả cá nhân
1.Một tác giả                                                                                                       
2. Hai tác giả                                                                                                       
3.Ba tác giả                                                                                                        
4. Trên ba tác giả                                                                                                 

B. Tác giả tập thể
1. Hội đoàn                                                                                                           
2. Cơ quan chính phủ                                                                                        
3. Hội  nghị                                                                                                         

C. Hình thức đặc biệt của một tiêu đề
1. Tên viết tắt                                                                                                     
2. Bút hiệu [bút danh]                                                                                         
3. Tên theo tôn giáo                                                                                           
4. Tên vua chúa và nguyên thủ quốc gia                                                          
5. Tên được chuyển  tự  sang chữ  gốc La-Tinh                                           
6. Tên kèm theo tước hiệu quý tộc, tên kép của đàn bà lấy họ chồng         
7. Nhan đề đồng nhất
8. Nhan đề song song                                                                                        
9. Tác phẩm có liên hệ                                                                                       
10. Phó đề [nhan đề chọn lựa]                                                                           
11. Tài liệu chưa trọn bộ                                                                                    
12. Tài liệu kèm theo                                                                                          
13. Mô tả phân tích [mô tả trích]                                                                        

PHẦN 2. Ấn phẩm liên tục [Ấn phẩm nhiều kỳ]
1. Nhật báo                                                                                                        
2. Tuần báo                                                                                                        
3. Nguyệt san                                                                                                    
4. Quý san                                                                                                          
5. Niên san                                                                                                        

PHẦN 3.  Bản đồ                                                                                             
Bản đồ                                                 

PHẦN 4. Tài liệu thính thị [Tài liệu nghe nhìn] 
1. Tài liệu ghi âm: Băng ghi âm, đĩa CD                                                         
2. Tài liệu ghi hình: Băng ghi hình, đĩa DVD                                                    
3. Vi phẩm: Vi thẻ [vi phiếu], vi phim                                                                

PHẦN 5. Nguồn liệu điện tử 

1. Tài liệu làm bằng CD: Sách, Cơ sở dữ liệu, Tài liệu truyền thông
      đa
dạng [Tài liệu đa phương tiện]                                                               
2. Chương trình điện toán [Chương trình máy tính]                                         
3. Tài liệu trực tuyến: Sách, Cơ sở dữ liệu thương mại,
      Ấn phẩm
liên tục                                                                                             

PHẦN 6. Nhạc phẩm                                                                                        

PHẦN 7. Bản Thảo, Luận Án,
Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật, v.v
                       

PHỤ LỤC:
A. Bản mẫu MARC 21 Đơn Giản
B. Tên viết tắt của các tiểu bang, tỉnh bang của Mỹ và Canada dùng cho việc ghi nơi xuất bản theo AACR2
C. Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo VN về viết chữ hoa
D. Hồ sơ ảo về tiêu đề chuẩn quốc tế (Dr. Barbara B. Tillett)
E. Số Dewey, Số Cutter, Số Tác Phẩm và Số Hiệu là gì? (Phạm Thị Lệ-Hương)
Liên lạc, xin gởi thư điện tử leaf-vn.org
LEAF-VN giữ bản quyền, copyright © 1999-2007