logo
10889 Woodleaf Lane, Great Falls, VA 22066

Hội Đồng Quản Trị
John Celli | Kent D. Converse | Binh P. Le | Lien-Huong Fiedler | Ngoc-My Guidarelli
Nguyen T. Hoang-Lan. Lily Kecskes | Hoang Ngoc Huu | Le Xuan Khoa | Hwa-wei Lee | Vinh-The Lam
David Magier | Cuong (Charles) Nguyen | Le-Huong Pham | Minh Phan | Thach Phan | Lương Ngọc Uyên
TÔN CHỈ:

Hội Hỗ Trợ Thư Viện và Giáo Dục Việt Nam (LEAF-VN) được thành lập nhằm giúp đỡ nhân dân Việt Nam thực hiện một nền giáo dục tốt đẹp bằng cách trợ giúp việc phát triển các hệ thống và dịch vụ thư viện trong cả nước.

MỤC TIÊU

Hội Hỗ Trợ Thư Viện và Giáo Dục Việt Nam (LEAF-VN) có các mục tiêu sau đây:
  Giúp phát triển hạ tầng cơ sở của hệ thống thư viện qua việc thực hiện các tiêu chuẩn quốc tế về tổ chức, truy cập và trao đổi thông tin; Giúp phát triển các sưu tập của các thư viện để trợ giúp đầy đủ việc học hỏi, giảng dạy và nghiên cứu tại các học viện;
 • Giúp phát triển việc đào tạo các chuyên viên thư viện có khả năng bảo quản và liên tục phát triển các hệ thống và dịch vụ thư viện theo đúng các tiêu chuẩn quốc tế.

  TIN TỨC LEAF-VN

 • THÔNG TIN MỚI

Chuyển tải Acrobat Reader


Bảng Phân Loại Dewey

 • Giới thiệu Bảng Phân Loại Dewey
 • Khung Phân Loại Dewey Tiếng Việt:
  Ý Tưởng Đã Trở Thành Hiện Thực. (PDF) Phạm Thế Khang.
 • Mở rộng và thích nghi DDC14... Vũ Văn Sơn
 • Số Dewey, Số Cutter, Số Tác Phẩm, Số Hiệu Là Gì? (PDF)
 • So sánh số phân loại DDC và LC
  (Map Dewey (DDC) Classification to LC (LCC))
 • Thông tin dịch khung DDC (Xem PDF)
 • Thư viện Quốc gia chính thức công bố Ấn bản Tiếng Việt DDC
 • Tiến trình sử dụng DDC ở Việt Nam . Nguyễn Minh Hiệp
 • Vài Suy Nghĩ Về Hướng Phát Triển Của Mạng Lưới
  Thư Viện Đại Học và Thư Viện Tỉnh. (PDF) Phạm Thế Khang.
 • Bảng Phân Loại L.C.

  Bộ Quy Tắc Biên mục

  MARC 21

  Tiêu Đề Đề Mục Hay Tiêu Đề Chủ Đề

  Dự Án Thư Viện Làng

  Hoạt động chuyên nghiệp

  Hội Thư Viện Việt Nam

 • Tham khảo

  Kết nối khác  Liên lạc, xin gởi điện thư leaf-vn.org
  LEAF-VN Giũ bản quyền, copyright ©2010