logo

Cách đọc Unicode

 • Lời cảm tạ của các dịch giả
 • Tiêu Chuẩn của Công Tác Dịch...
 • Lời giới thiệu:
  Michael Gorman
 • Lời mở đầu:
  Lâm Vỉnh Thế
 • Lời tựa ấn bản tiếng Việt
  Phạm Thế Khang
 • Bộ Quy Tắc Biên Mục Anh-Mỹ Rút Gọn, Ấn Bản 1988 New • Chuyển tải Acrobat Reader

 • Lời giới thiệu của Michael Gorman PDF
 • Lời mở đầu của Lâm Vỉnh Thế PDF
 • Lời tựa của Phạm Thế Khang PDF
 • LỜI CẢM TẠ CỦA CÁC DỊCH GIẢ
  BỘ QUY TẮC BIÊN MỤC ANH-MỸ RÚT GỌN, 1988

  ACKNOWLEDGEMENTS TO THE CONTRIBUTORS FOR THE PRINTING OF THE CONCISE AACR2, 1988

  VIETNAMESE VERSION

  Các dịch giả và LEAF-VN (Hội Hỗ Trợ Thư Viện và Giáo Dục Việt Nam), xin chân thành cảm tạ các cơ quan, đoàn thể và cá nhân có tên dưới đây, đã giúp đỡ  tài chánh để chúng tôi hoàn thành bản dịch của quyển The Concise AACR2, 1988 Revision. Không có sự giúp đỡ quỶ báu của quỶ vị, cuốn sách này sẽ không bao giờ được xuất bản để đóng góp vào công cuộc phát triển ngành thư viện và thông tin học tại Việt Nam.

  We, the translators and the LEAF-VN (The Library and Education Assistance Foundation for Vietnam), would like to express our deep gratitude to the following individuals and organizations, without whose financial support this translation of The Concise AACR2, 1988 Revision  would not have been published as a contribution to the development of Library and Information Science in Vietnam.

  -        Dr. Joseph Alpert, Professor  and Head of the Department of Medicine, University of Arizona, Tucson, AZ.
  -        Dr. H. Vasken Apohisan, Professor, Molecular & Cell Biology, University of Arizona, Tucson, AZ
  -        Ms. Arleen K. St. Aubin, West Newton, MA
  -        Mr.& Mrs. Philip and Diane Barber, Washington, D.C.
  -        Ms. Vivian Bellinger-Biggers, Germantown, MD
  -        Mrs. Lani Bui, Anaheim Hills, CA
  -        Ms. Joan Casey, Washington, D.C.
  -        Dr. Alan & Nancy Chan, Pleasant Hill, CA
  -        Ms. Junji Chen, McLean, VA
  -        Dr. John Chou & Dr. Patricia Nguyen, Los Altos, CA
  -        CMC.Ltd., Hanoi, Vietnam
  -        Ms. Eve Dickey, Library of Congress, Washington, D.C.
  -        Mr. Jeffrey Lee Fiedler & family, McLean, VA
  -        Mr. Konrad Fiedler, Brooklyn, N.Y
  -        Ms. Lara Fiedler,  Seattle, WA.
  -        Ms. Lien Huong Fiedler (Huyen Ton Nu Lien Huong), McLean, VA
  -        Ms. Lore Fiedler, Wallington, CT
  -        Mr. Marc & Shawn Fiedler, Baltimore, MD
  -        Ms. Hannah P. Fisher, Arizona Health Sciences Library, Tucson, AZ
  -        Mr. Michael Gorman, California State University, Fresno, Library Dean
  -        Ms. Ngoc My Guidarelli, Richmond, VA
  -        Mr. Robert F. Harbrandt, Rockville, MD
   -        Ms. San M. Harrison, University Physician, Inc., Tucson, AZ
  -        Ms. Tammy Hicks, Reston, VA
  -        Mr. David K. Howse, Arizona Health Science Library, Tucson, AZ
  -        Dr. Tim B. Hunter, M.D., Professor, Radiology Dept., University of Arizona, College of Medicine Tucson, AZ
  -        Mr. Hoang Ngoc Huu & Mong Diep, San Jose, CA
  -        Mr. Kio Kanda, Library of Congress, Washington, D.C.
  -        Dr. George Lai & Dr. Dorothy Nguyen, Redwood City, CA
  -        Dr. Minh Chau Thanh Le, Palm Spring, CA
  -        Ms. Judy Lu, Alexandria, VA
  -        Ms. Nhung Thi Mai, Santa Ana, CA
  -        Ms. Maryvonne Marvroukakis, Library of Congress, Washington, D.C.
  -        Mr. Diem Ngo, President of VAP, LLC, San Jose, CA
  -        Mr. Canh & Kim Chi Nguyen, Aurora, IL
  -        Mrs. Hoang Lan & Rus Nguyen, Long Island, NY
  -        Dr. Harvey & Dr. Helen Nguyen, Westminster, CA
  -        Mr. John Nguyen, President of Micro Lambra Wireless, Inc., San Jose, CA
  -        Ms. Nga Nguyen, Tucson, AZ
  -        Dr. VanThuy Nguyen, Seal Beach, CA
  -        Mr. GiaHoa Pham, Santa Ana, CA
  -        Dr. Kevin Pham, Santa Ana, CA
  -        Mr. Hao N. Phan, Los Angeles, CA
  -        Mr. Ronald Richardon, McLean, VA
  -        Ms. Mary L. Riordan, Arizona Health Science Library, Tucson, AZ
  -        Dr. Marion & Dr. Walter Ross, Professors, University of Virginia, Charlottesville, VA
  -        Ms. M. J. Stoddard, Arizona Health Science Library, Tucson, AZ
  -        Dr. Douglas Stuart, Regent Professor, Physiology, University of Arizona College of Medicine, Tucson, AZ
  -        Dr. John B. Sullivan, Jr., Associate Dean of  Clinical Affairs, University of Arizona College of Medicine, Tucson, AZ
  -        Ms. Suong Thomas, Arlington, VA
  -        Dr. Frank & Jo Tran, Kenner, LA
  -        Ms. Mai-Anh Tu, San Jose, CA
  -        Mrs. Sue Trombley, Arizona Health Sciences Library, Tucson, AZ
  -        Mr. Son Tu & Friends, Fremont, CA
  -        Mrs. Trang Tu, Fremont, CA
  -     Van Hanh University Professors and Alumni in Canada and USA: Prof. Nguyen Van Canh, Prof. Ha Duong Duc, Prof. Doan Trieu Han, Prof. Tran Chung Ngoc, Prof. Tran Nhu Trang, Prof. Ta Van Tai, Prof. Ton That Thien, Prof. Vuong Ngoc Ziep, Mr. & Mrs. Nguyen Tu A & Kieu Loan, Ms. Ha Kim Anh, Mr. Nguyen  Chau Bao, Mr. Nguyen Be, Ms. Do Ngoc Bich, Mr. Tran Thai Binh, Mr. Truong Chi Cuong & Kim Hong, Mr. Nguyen Van Dep, Mr. Nguyen Ngoc Dung, Mr. Khong Trong Hinh & Kieu Loan, Mr. Ly Tuan Kiet, Mrs. Trac Thi Muoi, Mr. Ly Dai Nguyen & Mrs. Mai Tuyet An, Mr. Than Trong Nhan & Yen, Mr. Nguyen Ngoc Qui, Mr. Dang Tran Quy, Mr. Nguyen Tan Tai, Mr. Le Buu Tan, Mr. Le Van Thanh, Ms. Vu Thi Tho, Mr. Ho Van Thong, Mr. Do Duy Thuy, Mr. Mai Van Toan, Mr. Le Van Tu & Tuyet, Mr. Vo The Vinh & Thanh Hong.
  -        Mr. Leslie Wallach, President of Line and Space, Tucson, AZ
  -        Mr. Hui Wang & Junji Chen, McLean, VA
  -        Dr. Ronald R. Watson, Professor, Health Promotion Sciences, University of Arizona College of Medicine, Tucson, AZ
  -        Ms. Margaret Wayne, Silver Spring, MD
  -        M. Leslie Wiesman, Beltsville, MD
  -        Mr. & Mrs. Thomas & Sherry Wolf, McLean, VA
  -        Catherine L. Wolfson, Arizona Health Sciences Library, Rcson, AZ  Liên lạc, xin gởi điện thư leaf-vn.org
  LEAF-VN Giũ bản quyền, copyright © 1999-2007